V této sekci vám nabízíme odkazy na vybrané instituce a sdružení, jejichž aktivity souvisejí s činností finančního arbitra nebo ochranou spotřebitele na finančním trhu. Kliknutím na příslušný odkaz otevřete nové okno internetového prohlížeče.

 

Dohledové a dozorové orgány

Vybraná ministerstva

Neziskové organizace

Profesní asociace

Evropská unie

Mezinárodní organizace finančních ombudsmanů

Registry závazků

Ostatní instituce a organizace

Dohledové a dozorové orgány

Česká národní banka https://www.cnb.cz/cs/

Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz

Český telekomunikační úřad https://ctu.gov.cz/

Úřad pro ochranu osobních údajů https://uoou.gov.cz/

Nahoru 
 

Vybraná ministerstva

Ministerstvo financí https://www.mfcr.cz/

Ministerstvo vnitra  https://www.mvcr.cz/

Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.gov.cz/

Nahoru 

 

Neziskové organizace

Spotřebitelská organizace dTest https://www.dtest.cz/

Sdružení českých spotřebitelů https://www.konzument.cz/

Acociace občanských poraden https://www.obcanskeporadny.cz/cs/

Člověk v tísni (dluhové poradenství) https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/dluhove-poradenstvi

Poradna při finanční tísni  https://www.financnitisen.cz/

RUBIKON Centrum  https://www.rubikoncentrum.cz/

Diakonie Českobratrské církve evangelické https://diakonie.cz/

Nahoru 

 

Profesní asociace 

Česká bankovní asociace https://cbaonline.cz/

Česká asociace pojišťoven https://www.cap.cz/

Česká leasingová a finanční asociace https://www.clfa.cz/

Asociace českých stavebních spořitelen https://www.acss.cz/

Asociace penzijních společností ČR https://www.apscr.cz/

Asociace pro kapitálový trh České republiky https://www.akatcr.cz/

Sdružení pro bankovní karty https://www.bankovnikarty.cz/

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování https://casfpz.cz/

Asociace českých pojišťovacích makléřů https://www.acpm.cz/

Nahoru 

 

Evropská unie 

Evropská unie https://european-union.europa.eu

Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci https://www.coi.cz/esc

Nahoru 

 

Mezinárodní organizace finančních ombudsmanů

FIN-NET (tj. sdružení finančních ombudsmanů v rámci EU)    http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

INFO Network (The International Network of Financial Services Ombudsman Schemes - tj. celosvětová síť finančních ombudsmanů)

http://www.networkfso.org/Aboutthenetwork.html 

Nahoru 

 

Registry závazků

Bankovní registr klientských informací https://cbcb.cz/

Nebankovní registr klientských informací https://www.cncb.cz/

Registr SOLUS https://www.solus.cz/

Centrální registr úvěrů https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/centralni-registr-uveru/

Nahoru 

 

Ostatní instituce a organizace

Veřejný ochránce práv https://www.ochrance.cz/

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů https://www.mpo.gov.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Garanční fond obchodníků s cennými papíry https://www.gfo.cz/

Garanční systém finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů) https://www.garancnisystem.cz/

Česká advokátní komora https://www.cak.cz/

Hospodářská komora České republiky https://www.komora.cz/

Nahoru 

 

 

 

 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena