20.03.2024 - 14:32

Žádost o informace – postup v řízení před finančním arbitrem, řízení o...

Vážení, dovoluji si Finančního arbitra (dále jen „Arbitr“) jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí informace týkající se činnosti Arbitra...

více

14.12.2023 - 09:55

Žádost o informace – zaslání rozhodnutí

Žádám Vás o poskytnutí informace – zaslání rozhodnutí nebo jejich označení pro následné dohledání ve sbírce rozhodnutí finančního arbitra, v rámci kterých finanční arbitr rozhodoval v oblasti úvěrů o věci, ve které fyzická osoba (jako...

více

12.10.2023 - 14:23

Žádost o informace – poskytnutí rozhodnutí finančního arbitra vedeného...

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážená paní, vážený pane, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), Vás žádám o poskytnutí informace o způsobu, kterým skončilo...

více

21.09.2023 - 12:35

Žádost o informace - Poskytnutí dokumentů – prevenční povinnost,...

Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás zdvořile žádám o poskytnutí níže uvedených informací, resp. dokumentů: 1. Kolik bylo zahájeno v posledních 5 letech řízení, ve kterých se...

více

22.12.2022 - 13:33

Žádost o informace - Počet vedených sporů proti společnosti CFIG SE

Dovoluji si Vás požádat o informaci spočívající v uvedení počtu aktuálně vedených sporů proti společnosti CFIG SE, se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice, IČ: 29138680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u...

více

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena