Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Při vytváření internetových stránek Kanceláře finančního arbitra, IČO 72546522, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, byl kladen důraz na co nejsnazší přístupnost obsahu, jeho ucelenost, komplexnost a srozumitelnost i technickou funkčnost.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Přístupnost internetových stránek má zajistit přístup k informacím na internetových stránkách, který není omezen žádnými zásadními překážkami technické či jiné povahy, jež by vedly k diskriminaci určitých skupin uživatelů nebo by měly za následek nedostupnost informací pro určité kategorie uživatelů. Obsah internetových stránek a jejich technické řešení tedy neklade zásadní překážky jejich uživatelům, které by činily možnost užívání internetových stránek závislou na postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech uživatelů.

Koncepce internetových stránek Kanceláře finančního arbitra vycházela především z těchto předpokladů:

  • Zkušenosti s Internetem
  • Zdravotní dispozice
  • Jazykové vybavení a schopnost porozumět psanému textu
  • Technické vybavení
  • Softwarové vybavení

Internetové stránky lze zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Internetové stránky byly vytvořeny dle směrnice XHTML 1.0 Transitional. Stránky jsou přístupné přes internetový protokol IPv6.

Upozornění na nesplnění pravidel přístupnosti

Kancelář finančního arbitra upozorňuje, že uživatel nemusí být vždy předem upozorněn na načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, nemusí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru. Tento nedostatek je postupně odstraňován a správce stránek uvítá veškeré podněty s upozorněním na konkrétní část internetových stránek s popsaným nedostatkem.

Odpovědnost za zveřejňované údaje

Kancelář finančního arbitra neodpovídá za škody způsobené používáním dat zpřístupněných prostřednictvím těchto internetových stránek. Uživatel dává užitím dat souhlas s vymezením odpovědnosti Kanceláře finančního arbitra. Veškeré informace a dokumenty zpřístupňované prostřednictvím těchto internetových stránek mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost. Informace i dokumenty zpřístupňované prostřednictvím těchto internetových stránek mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění.

Prohlížení dokumentů v PDF a videa

Některé dokumenty zpřístupněné na těchto internetových stránkách mohou být ve formátu PDF. K jejich prohlížení, je možné zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader.

Kontakt na správce internetových stránek

Pokud budete mít s přístupností obsahu internetových stránek či s jejich používáním jakýkoliv problém, kontaktujte Bc. Gabrielu Dufkovou, která je pověřena správou internetových stránek Kanceláře finančního arbitra: dufkova@finarbitr.cz, 257 042 082. 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena