Aliance proti dluhům

18.12.2013 - 21:11

Zástupce finančního arbitra je členem Aliance proti dluhům a jejího organizačního výboru. Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Aliance sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, zejména těch, které se předlužeností a jejím řešením aktivně zabývají.

Snahou Aliance je spojovat a sdružovat odborníky ze státních i nestátních institucí, rozvíjet proces široké diskuse a získávat podporu pro své cíle, z nichž klíčovým je předcházet rizikům předlužení osob v obtížené sociálně-ekonomické situaci a také pachatelů trestných činů a působit tak preventivně proti jejich recidivě.

Založení Aliance společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Program Aliance byl zapracován i do vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015“.

http://www.rozvojprogramu.cz/aliance-proti-dluhum

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena