Abeceda rodinných financí

18.12.2013 - 21:08

Finanční arbitr je partnerem projektu finančního vzdělávání Abeceda rodinných financí, který je určený široké veřejnosti, prostřednictvím seminářů probíhajících přímo v komunitách. Projekt chce podpořit pochopení fungování peněz celému spektru jejich uživatelů, od mládeže až po seniory.

Jeho dalším cílem je rozvíjet finanční gramotnost občanů a tím pomoci ve zlepšení jejich životní úrovně. Zavádí finanční vzdělávání do rodin, do komunit a k sociálně slabším občanům. Dostupnost finančního vzdělávání pro širokou veřejnost je tedy hlavním cílem projektu.

Projekt seznamuje účastníky kurzů se základními principy hospodaření domácnosti od sestavení rodinného rozpočtu až po právní minimum pro každodenní život. Představuje běžně používané finanční produkty v širších souvislostech. Současně stručně a přehledně provádí právy i povinnostmi v pracovně právních vztazích. Všechna témata spojuje princip zodpovědného rozhodování.

http://www.abecedarodinnychfinanci.cz/

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena