Spory mimo EU


INFO Network

Finanční arbitr je členem mezinárodní sítě institucí zaměřených na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu zvané INFO Network (celým jménem International Network of Financial Services Ombudsman Schemes). Tato síť vznikla v roce 2007.
Spotřebitel, jehož stížnost směřuje vůči poskytovateli finančních služeb z jiného státu než z členských zemí Evropského hospodářského prostoru, má možnost využít INFO Network následujícím způsobem:

  • s využitím seznamu členů na internetových stránkách INFO Network sám určit, která instituce je příslušná pro řešení jeho sporu/stížnosti a podat u této instituce návrh na zahájení řízení/stížnost;
  • kontaktovat instituci pověřenou mimosoudním řešením sporů na finančním trhu v místě pobytu spotřebitele s žádostí o pomoc při určení kompetentní instituce v zahraničí

Více informací o INFO Network naleznete zde.
 

Seznam finančních ombudsmanů ve státech mimo EU / EHP 

Níže naleznete seznam finančních ombudsmanů a dalších institucí, které se ve státech mimo země Evropského hospodářského prostoru zabývají mimosoudním řešením spotřebitelských sporů na finančním trhu. Přehled institucí v rámci EHP je k dispozici zde.

Arménie

Austrálie

Bosna a Herzegovina

Botswana

Černá hora

Eswatini (dříve Svazijsko)

Hong Kong, Čína

Chile

Indie

Jihoafrická republika

Kanada

Kazachstán

Malajsie

Nový Zéland

Ostrov Man

Pákistán

Peru

Rusko

Financial Ombudsman Office of the Russian Federation http://www.finombudsman.ru/

Saudská Arábie

Senegal

Singapur

Spojené státy americké

Tchajwan

Trinidad a Tobago

 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena