Spory v působnosti finančního arbitra

Zda je finanční arbitr příslušný k rozhodnutí sporu, záleží vždy na individuálních okolnostech případu. Níže uvedené příklady tak nemají být vyčerpávajícím či zcela jednoznačným popisem sporů v působnosti finančního arbitra, nýbrž nástrojem, který Vám usnadní se v působnosti finančního arbitra zorientovat.

Spory z platebních služeb

Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory, které vznikly v příčinné souvislosti s poskytováním platební služby, ačkoliv se bezprostředně netýkají platební služby samotné. Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat například v následujících sporech z...

více

Spory z úvěrů

Finanční arbitr rozhoduje spory, které vznikly v příčinné souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, mezi spotřebitelem a věřitelem nebo...

více

Spory z investic

Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory mezi spotřebitelem a a) investičním fondem, investiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo zprostředkovatelem, pokud se spory týkají investování...

více

Spory ze směnárenské činnosti

Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory, které vznikly při provádění směnárenského obchodu. Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech ze směnárenské činnosti:  o výši poplatku za provedení směnárenského obchodu, o...

více

Spory ze životního pojištění

Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory ze životního pojištění, pokud se týkají pojištění fyzické osoby zejména pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné...

více

Spory ze stavebního spoření

Finanční arbitr může rozhodovat spory nejen z již uzavřené smlouvy o stavebním spoření, ale také spory, které vzniknou v předsmluvní fázi nebo při zprostředkování stavebního spoření. Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory  o platnost...

více

Spory z penzijních produktů

Finanční arbitr může rozhodovat spory nejen z již uzavřené smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo panevropském osobním penzijním produktu, ale také spory, které vzniknou v předsmluvní fázi nebo při zprostředkování penzijních...

více

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena